หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 


นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลพนมเศษ
โทร : 0810361099
 
 


นายดอกรัก บริสุทธิพันธ์
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพนมเศษ
โทร : 0984455722


นายสมชาย อิ่มโพธิ์
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพนมเศษ
โทร : 0657588770
 
 


นายวินัย พลอยเพ็ชรดี
เลขานุการนายกฯ
โทร : 0932898784