หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  


นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลพนมเศษ
 
 


นายบุญเลิศ ยอดดารา
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพนมเศษ


นายสมชาย อิ่มโพธิ์
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพนมเศษ
 
 


นายวินัย พลอยเพ็ชรดี
เลขานายกฯ