ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล พนมเศษ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 20 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256271,873189,309116,46133,65577,751105,36264,53866,97221,844213108-748,086
256172,40271,74291,88684,73069,84965,50355,57250,92334,60748,745133,425164,573943,957
256029,37550,80078,18095,176101,91889,36179,158154,94584,00885,856113,82369,3381,031,938
ยอดยกมาตั้งแต่ 1 ก.ย. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2559   377,101
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,101,082
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2558
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี