หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ) บริเวณถนนสาย หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๕ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาลงหินคลุกถนน(กลบหลุมบ่อ) ถนนสายหมู่ที่ ๕ ถึง หมู่ที่ ๘ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาลงหินคลุกถนน เริ่มจากสายนานางสาวนิภาพร ประสงค์สุข ถึงนานางสาวสายชล พานพุธ หมู่ที่ ๘ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมารถแบคโฮว์ซ่อมแซมท่าสูบ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาเช้าเครื่องสูบน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ ๙ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]จ้างเหมาสูบน้ำเข้าสู่บ่อประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 ซีซี ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ ทางหน้าผาก จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกบังลมหน้า 2 ชั้น รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 6273 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปและนำ้ยางมะตอยชนิดอิมัลชัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ เริ่มจากคลองสายบ้านในถึงนานายสมควร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาลงหินคลุกถนนเริ่มจากบริเวณนานายวิสูตร์ ศรีเถื่อน ถึงนานางอุดม ผิวสะอาด หมู่ที่ ๒ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๔ บริเวณคลองสายหมู่ที่ ๗ ตำบลพนมเศษ ถึงหมู่ที่ ๗ ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๒ เส้น หมู่ที่ ๖ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19