หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องสูบน้ำ(มอเตอร์ไฟฟ้า)พร้อมติดตั้งบริเวณโรงสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 4518 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณสะพาน คสล. หน้าบ้านกำนันเกษม ใจเอื้อ หมู่ที่ 9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมารถแบคโฮ ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1,9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องพ่นสารเคมี (แบบละอองฝอย ULV) ชนิดสายสะพาย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.พนมเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]จ้างการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2562 ]ซื้อทรายเคลือบสาร Temephos 1% SG ชนิดบรรจุซอง 20 กรัม 1,250 ซอง รวม 25 กิโลกรัม (ซองชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนายไพร มาดี เชื่อมต่อถนน คสล. เดิม ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาลงหินคลุกถนน เริ่มจากบริเวณบ้านนายชอบ กล้าหาญ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ถึงเขตเชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายนาวัด ถึงนานายมานะ เขียวงาม หมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาลงหินคลุกถนนเริ่มจากบริเวณนานางเจือ ชาติสิงห์ ถึงบริเวณนานายเตี้ย ฉิมพาลี หมู่ที่ 4 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11