หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องปรับอากาศ (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (Inverter) ขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 BTU แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างท่าสูบน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณคลองสาย หมู่ที่ ๘ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2564 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณนานายสุเทพ ฤทธิ์รักษ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาลงหินคลุกถนน(บดทับ) เริ่มจากบ้านนายสินชัย แก้วสาคร ถึงนานายสมควร เถื่อนคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาขุดลอกคลองและขยายคลองระบายน้ำ บริเวณหลังบ้านนางสมพร หมู่ที่ ๘ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2564 ]ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]ซื้อโต๊ะพับสแตนเลสขาสวิง จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]ซื้อโต๊ะพับกลมสแตนเลส จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง [ 23 มี.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านคลองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๑ ml จำนวน ๑,๖๐๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.พนมเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาลงหินคลุกถนน(กลบหลุมบ่อ) เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายสถาพร อินทวงษ์ หมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๒ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21