หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างการใช้พื้นที่เว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างการใช้พื้นที่เว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก(กลบหลุมบ่อ) สายหนองคร่อเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายจากท่าสูบน้ำไปท่าเรือ หมู่ที่ ๙ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาลงหินคลุกสายจากประตูสูบน้ำ หมู่ที่ ๙ ไปท่าข้าว ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก(กลบหลุมบ่อ) สายหนองคร่อเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล.เริ่มจากเขตวัดพนมเศษเหนือถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายจากศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ ตำบลพนมเศษ ถึงหมู่ที่ ๖ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาเช่าเครื่องสูบน้ำพร้อมคนเฝ้าและน้ำมันเข้าสระประปา หมู่ที่ 1 ตำบลพนมเศษอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาเช่าเครื่องสูบน้ำพร้อมคนเฝ้าและน้ำมันเข้าสระประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๕๑๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29