หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างขุดลอกและขยายคลองระบายน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 7 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างลงหินคลุกถนนสายหนองแม่แก่ หมู่ที่ 7 ตำบลพนมเศษ เชื่อมตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับเกรดถนนสายจากหมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับเกรดถนนสายจากอาคารอเนกประสงค์ ถึงนานายสำเริง หมู่ที่ 9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับเกรดถนนสายดอนทองบริเวณนานายสำเริง หมู่ที่ 9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับเกรดถนนสายจากอาคารอเนกประสงค์ ถึงนานายสำเริง หมู่ที่ 9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับเกรดถนนสายจากอาคารอเนกประสงค์ ถึงนานายสำเริง หมู่ที่ 9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกคลองสายหมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]ซื้อผ้าต่วน/ผ้าผูกออแกนซ่า จำนวน ๑๓ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]จ้างปรับเกรดถนนสายจากนานายคำรณ กลิ่นเกษร (๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๖ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]จ้างปรับเกรดถนนสายจากนานายไพบูรณ์ กลิ่นเกษร ถึงนานายสุรชัย โลหะเกื้อกูลวงษ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]จ้างปรับเกรดถนนสายจากประตูตาลี้ (สายกลาง) ถึงนานายดอกรัก บริสุทธิพันธ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34