องค์การบริหารส่วนตำบล พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ยินดีต้อนรับ อบต.พนมเศษ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาปรับปรุงฝารางระบายน้ำ จากบ้านผู้ใหญ่ปรีชา ถึงบ้านนางน้ำค้าง ชาลี หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2563 ]



ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]



จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ - ๑๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]



จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าบ้านผู้ใหญ่นภา สอนเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2563 ]



จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมชาย พานพุฒิ ถึงบ้านนายมนัส ใจปิติ หมู่ทีี่ ๙ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]



จ้างเหมาสูบน้ำเข้าสู่บ่อประปา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]



ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]



จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]



ซื้อน้ำดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง) ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]



จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองบริเวณบ้านนางกิ่งแก้ว ยุวรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2563 ]



จ้างเหมาเสริมดินลูกรังถนน คสล.เดิม พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2563 ]



ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน พาสเจอ์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]



จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายจากแยก คสล.บ้านนายสำราญ น้อยผล ถึงบ้านนายต้อย ยังเจริญ หมู่ที่่ ๕ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]



จ้างเหมาเสริมลูกรังถนนพร้อมเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางหลวงเก่า หมู่ที่่ ๓ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2563 ]



จ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายนานายจินดา ถึงนานายดอกรัก บริสุทธิ์พันธ์ เริ่มจากบริเวณนานายจินดา ถึงบริเวณนานายจำเนียร สอนเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18