หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำบริเวณบ้านนางม่วยนิด เฉลิมสุข หมู่ที่ 11 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซี.ซี.ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2562 ]จ้างลงหินคลุกถนนสายจาก ประตูตาลี้ ถึงบริเวณนานายหอม พลายสกุล ม.1 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2562 ]จ้างลงหินคลุกถนนสายจากดอนทอง ไปนานายเบิ้ม ม.9 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]จ้างลงหินคลุกถนนจากสายนานางนงนุช สังขระชัฎ ถึงนานายสำราญ สงสกุล ม.5 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนหน้าโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซี.ซี. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำ(มอเตอร์ไฟฟ้า)พร้อมติดตั้งบริเวณโรงสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาเช่ารถแบ็คโฮ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 2,3,4,7,8 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 4518 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณสะพาน คสล. หน้าบ้านกำนันเกษม ใจเอื้อ หมู่ที่ 9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมารถแบคโฮ ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1,9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12