หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อถนน คสล.เดิม ถึงประตูน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรางบัวพัฒนา เริ่มจากบริเวณนา นายสำเริง ยุติธรรม ถึงบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสายทางบ้าน น.ส.ระเบียบ ถึงถนนดำ หมู่ที่ 10 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2563 ]จ้างการใช้งานพื้นที่เว็บไซต์ พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาก่อสร้างท่าสูบน้ำพร้อมประตูปิด - เปิด บริเวณหลังวัดคร่อเรียงราย หมู่ที่ ๔ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกบริเวณถนนสายกลาง เริ่มจากนานายวิทูรย์ บุญโต ถึงนานายสงวน มีคล้าย หมู่ที่ ๗ ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน ตำบลพนมเศษอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาลงหินคลุกถนนเริ่มจากบริเวณประตูน้ำ ทรบ. ถึงบริเวณบ้านนายประหยัด ทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2563 ]