หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ลำพยนต์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ (CAPe SEAL) รหัสทางหลวงท้องถิน นว.ถ.100-03 สายทาง น้ำตกน้ำวิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลลำพยนต์ กว้าง 5 เมตรยาว 1,600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 2566
อบต.เขาชนกัน   จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.เขาชนกัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 2566
อบต.เกยไชย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายสำราญ แสงปรางค์ ถึง บริเวณหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (บึงสำโรง) หมู่ที่ ๘ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2566
อบต.เกยไชย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ เสริมดิน พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชุมแสง ถึง นครสวรรค์ เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนายสุชิน พลไพรินทร์ ถึง สามแยกบริเวณบ้านนางยุพา พลไพรินทร์ หมู่ที่ ๖ บ้านเกยไชยใต้ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2566
อบต.เกยไชย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มตั้งแต่บริเวณบ้านนางละมูล ขุนเม้น ถึง บริเวณบ้านนายประสพโชค รตจีน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองคาง ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ม.ค. 2566
อบต.พระนอน   เหมาตามโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล) 31 ม.ค. 2566
อบต.พระนอน   จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.วังข่อย   ซื้อน้ำดื่ม อบต.วังข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.วังข่อย   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.วังข่อย   จ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านกระทุ่มทอง ตำบลวังข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.วังข่อย   จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดบริเวณบ่อขยะกลุ่มหนองหลุม หมู่ที่ ๑ บ้านวังข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.วังข่อย   จ้างจ้างเหมาบริการในการจัดเก็บขยะหมู่ที่ ๑ บ้านวังข่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.วังข่อย   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2/2565 31 ม.ค. 2566
อบต.วังข่อย   จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 31 ม.ค. 2566
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย   ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บย 5240 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย   ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ 8275 นครสวรรค์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย   ซื้อจัดซื้อยางรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กล 6738 นครสวรรค์ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,354