หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บางตาหงาย   จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.วัดไทรย์   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศพด.บ้านบางม่วง ตั้งแต่วันที่ 23 -31 พ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.โคกหม้อ   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.โคกหม้อ   ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.โคกหม้อ   จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 3,5,6,7 และหมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ตาสัง   จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซด์พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ตาสัง   จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.บ้านแก่ง   จ้างซ่อมแซมถนนริมคลองท่าขนมจีนบริเวณสะพานวังหิน หมู่10และบริเวณฝายมาบอ้อ หมู่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ซื้อดำเนินการจัดซื้อยาง(เรเดียล) ขนาด 215/70 R 15 สำหรับรถยนต์(กู้ชีพกู้ภัย) ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน นค 3585 นครสวรรค์ หมายเลขครุภัณฑ์ ที่ 001-51-0002 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมรื้อฝารางระบายน้ำ คสล. และฝาเหล็กตะแกรงบ่อพัก คสล. และขุดลอกสิ่งปฏิกูลภายในรางระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก ออกให้หมดเพื่อให้กระแสน้ำไหลได้อย่างสะดวกมากขึ้น หมู่ที่ 6 บ้านท่าตะโก ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ซื้อจัดเติมน้ำยาให้กับถังดับเพลิงเดิม และ ซ่อมแซมส่วนประกอบของถังดับเพลิงเดิมของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ จำนวน 90 ถัง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.สระแก้ว   จ้างขุดรื้อท่อ คสล. และวางท่อ คสล. พร้อทเทหูช้าง หน้า-หลัง (ม.2 บ้านสวนขวัญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.สระแก้ว   จ้างขุดรื้อท่อ คสล. และวางท่อ คสล. พร้อมเทหูช้า หน้า-หลัง (บริเวณบ้าน นายสาโรจน์ ใจกล้า ม.2 บ้านสวนขวัญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.สระแก้ว   จ้างขุดลอกลำเหมืองสายหลวงพ่อพวง ม.2 บ้านสวนขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.แม่เปิน   จ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บธ 117 นครสวรรค์ รหัสพัสดุ 011 42 0001 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.บางมะฝ่อ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.บางมะฝ่อ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,388