หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.เขาทอง   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดยูเอชที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาทอง จำนวน ๑,๗๔๐ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๑๓,๖๐๖.๘๐ บาท ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 2565
อบต.ห้วยใหญ่   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายบ้านสายสำรวย-จิกใหญ่รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.136-07 หมู่ที่1 ตำบลห้วยใหญ่ กว้าง 3 เมตร ยาว 3,300 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,900 ตารางเมตรหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย 990 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ต.ค. 2565
อบต.เกยไชย   จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2565
ทต.หนองเบน   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (สำนักปลัดเทศบาล) 6 ต.ค. 2565
ทต.หนองเบน   โครงการปรับปรุงก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ (กองการศึกษา) 6 ต.ค. 2565
ทต.หนองเบน   โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล.ถนนเทศบาล 3 ซอย 3 (กองช่าง) 6 ต.ค. 2565
อบต.ทับกฤช   ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมบริเวณถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช จำนวน ๙๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2565
อบต.ทับกฤช   ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมบริเวณถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช จำนวน ๙๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2565
อบต.ทับกฤช   ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมบริเวณถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช จำนวน ๙๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2565
อบต.ทับกฤช   ซื้อถุงยังชีพ เพื่อให้ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย จำนวน ๙๐๒ ครัวเรือน/ถุง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2565
อบต.ย่านมัทรี   ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2565
อบต.ย่านมัทรี   ซื้อจัดซื้อกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2565
อบต.พนมเศษ   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงหินคลุกพร้อมบดทับ สายบ้านแหลมประดา หมู่ที่ 10 ถึงบ้านหนองครก หมู่ที่ 5 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ต.ค. 2565
อบต.ตะเคียนเลื่อน   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2565
ทต.โกรกพระ   ซื้อกระสอบทราย จำนวน 5,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2565
อบต.พันลาน   จ้างเสริมคันทางด้วยดินถมพร้อมลงหินคลุกเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย หมู่ที่ ๘ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2565
อบต.ท่าไม้   จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปปฏิบัติงานยามรักษาความปลอดภัย เดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,014