หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บางม่วง   จ้างซ่อมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๕๗ นว. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
อบต.บางม่วง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
อบต.สายลำโพง   จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กง 8813 นว จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 2564
อบต.ยางตาล   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 5 ไปหมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,636 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 10,544 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีคัดเลือก 3 ธ.ค. 2564
อบต.แม่วงก์   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 61 0029 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   จ้างลงหินคลุกซ่อมแซมถนน (กลบหลุมบ่อ) ถนนเลียบคลองเขาบ่อพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทต.โกรกพระ   จ้างเหมาจัดดอกไม้สดตกแต่งเวที และสถานที่จัดงาน ตามโครงการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทต.โกรกพระ   จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ตามโครงการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทต.โกรกพระ   จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเรือนไมล์ รถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน บพ 8162 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
อบต.เนินมะกอก   จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๓-๐๐๐๑ ทะเบียน ๘๒-๘๖๘๒ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
อบต.เนินมะกอก   จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถขยะมูลฝอยแบบอัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๓-๐๐๐๑ ทะเบียน ๘๓-๐๓๓๗ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
อบต.วัดไทรย์   จ้างบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กย 6147 นครสวรรค์ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
อบต.วัดไทรย์   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.วัดไทรย์(๒๘ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
อบต.นครสวรรค์ตก   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
อบต.เนินกว้าว   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที สำหรับโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
อบต.เนินกว้าว   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที สำหรับศพด.อบต.เนินกว้าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
อบต.นครสวรรค์ออก   จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านกองเสบียง งานรูปปั้นแบบต่างๆเพื่อตกแต่งสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมทำสีหุ่นกอลิล่า ที่กองเสบียงฟาร์มโดยทำการพ่นสีรองพื้น ทำสีจริง พ่นเคลือบกันแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,891