หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พนมเศษ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/or... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย โครงสร้างองค์กร
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/bo... https://www.phanomset.go.th/st... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย
หัวหน้าส่วนราชการ /ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ว่าง/ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ว่าง/ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ ปก/ชก ว่าง /ตำแหน่งนักจัดการงานช่าง ปก/ชก ว่าง
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย
อำนาจหน้าที่
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/co... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย
ติดต่อ อบต.
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/ne... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/we... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย เลื่อนหน้าจอมาด้านล้างแล้วกดเลือกเมนู กระดานสนทนา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย สถิติ เลือกหัวข้อ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
o13 E-Service https://www.phanomset.go.th/ho... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลื่อนหน้าจอลงมาจะมีเมนู E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย เลื่อนหน้าจอมาด้านล้างแล้วกดเลือกเมนู รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย แผนการจัดหาพัสดุ
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย เลื่อนหน้าจอมาด้านล้างแล้วกดเลือกเมนู รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)/กดเลือก รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
  (1)     2