หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พนมเศษ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/or... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/bo... https://www.phanomset.go.th/st... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย
หัวหน้าส่วนราชการ /ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ว่าง/ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ว่าง/ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย
อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/dn... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ โดยยุทธศาสตร์ จะอยู่ในหน้าที่ 22 เป้าหมาย อยู่ในหน้าที่ 24 และตัวชี้วัด จะอยู่ในหน้าที่  23
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/co... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย
ติดต่อ อบต.
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/la... https://www.phanomset.go.th/la... https://www.phanomset.go.th/la... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย,เลือกเมนู พรบ./พรก.,เลือกเมนู ระเบียบปฏิบัติการอื่นๆ,เลือกเมนู กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/ne... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/we... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย เลื่อนหน้าจอมาด้านล้างแล้วกดเลือกเมนู กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.facebook.com/phano... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย เลื่อนหน้าจอมาด้านล้างของเว็บไซด์ จะมี Facebook อบตพนมเศษ และ Line อบต.พนมเศษ
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย เลื่อนหน้าจอมาด้านล้างแล้วกดเลือกเมนู ประกาศ/กดเลือกประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย เลื่อนหน้าจอกดเลือกเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น/กดเลือกประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/dn... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย เลื่อนหน้าจอกดเลือกเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น เลือกหัวข้อรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย เลื่อนหน้าจอกดเลือกเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น/เลือกหัวข้อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย สถิติ เลือกหัวข้อ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย รายงานอื่นๆ เลือกหัวข้อรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565
o18 E-Service https://www.phanomset.go.th/ho... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลื่อนหน้าจอลงมาจะมีเมนู E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย แผนการจัดหาพัสดุ แล้วกดเลือกประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/ne... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย ผลจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย เลื่อนหน้าจอมาด้านล้างแล้วกดเลือกเมนู รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย เลื่อนหน้าจอมาด้านล้างแล้วกดเลือกเมนู รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)/กดเลือก ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย เลื่อนหน้าจอมาด้านล้างแล้วกดเลือกเมนู นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล/กดเลือกนโยบายหรือแผนการบริหารงานบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซต์ อบต. เลือกเมนูด้านซ้าย เลื่อนหน้าจอมาด้านล้างแล้วกดเลือกเมนู การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล/กดเลือก การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... อยู่หน้าเว็บไซด์ อบต. เลือกแถบเมนูด้านซ้าย กดเลือกแถบ เมนูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.phanomset.go.th/ho... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/pr... https://www.phanomset.go.th/dn... อยู่หน้าเว็บไซด์ อบต. เลือกแถบเมนูด้านซ้าย กดเลือกแถบ รายงานอื่นๆ แลัวเลือกหัวข้อรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
  (1)     2