หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 [ 9 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 220
 


 
คู่มิอประชาชน ผู้สูงอายุุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 19 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 150
 
 
     


 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 13 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 126
 


 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า ( covid-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง [ 17 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 154
 
 
     


 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 173
 


 
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล [ 9 ธ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 193
 
 
     


 
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]  
อ่าน: 161
 


 
บัญชีความต้องการสร้างบ้านพักอาศัย [ 25 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 79
 
 
     


 
การดำเนินงานการจัดอบรมในโครงการดุแลสุขภาพช่องปากเด็กในวัยเรียน ปีการศึกษา 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 81
 


 
หนังสือขอเปิดประชุมสภาฯและประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]  
อ่าน: 78
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 10