หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 

 
กิจกรรมรณรงค์ แยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

วันที่ 9 ม.ค.2562 เวลา 09.30น. อบต.พนมเศษ นำโดยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  คณะครู นักเรียน รร.วัดพนมเศษ และประชาชน จัดกิจกรรมดำเนินงานตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมเดินรณรงค์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 09.35 น. โดย คุณ ปิยนุช งามขำ

ผู้เข้าชม 188 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/131

ลำดับภาพที่ 2/131

ลำดับภาพที่ 3/131

ลำดับภาพที่ 4/131

ลำดับภาพที่ 5/131

ลำดับภาพที่ 6/131

ลำดับภาพที่ 7/131

ลำดับภาพที่ 8/131

ลำดับภาพที่ 9/131

ลำดับภาพที่ 10/131

ลำดับภาพที่ 11/131

ลำดับภาพที่ 12/131

ลำดับภาพที่ 13/131

ลำดับภาพที่ 14/131

ลำดับภาพที่ 15/131

ลำดับภาพที่ 16/131

ลำดับภาพที่ 17/131

ลำดับภาพที่ 18/131

ลำดับภาพที่ 19/131

ลำดับภาพที่ 20/131

ลำดับภาพที่ 21/131

ลำดับภาพที่ 22/131

ลำดับภาพที่ 23/131

ลำดับภาพที่ 24/131

ลำดับภาพที่ 25/131

ลำดับภาพที่ 26/131

ลำดับภาพที่ 27/131

ลำดับภาพที่ 28/131

ลำดับภาพที่ 29/131

ลำดับภาพที่ 30/131

ลำดับภาพที่ 31/131

ลำดับภาพที่ 32/131

ลำดับภาพที่ 33/131

ลำดับภาพที่ 34/131

ลำดับภาพที่ 35/131

ลำดับภาพที่ 36/131

ลำดับภาพที่ 37/131

ลำดับภาพที่ 38/131

ลำดับภาพที่ 39/131

ลำดับภาพที่ 40/131

ลำดับภาพที่ 41/131

ลำดับภาพที่ 42/131

ลำดับภาพที่ 43/131

ลำดับภาพที่ 44/131

ลำดับภาพที่ 45/131

ลำดับภาพที่ 46/131

ลำดับภาพที่ 47/131

ลำดับภาพที่ 48/131

ลำดับภาพที่ 49/131

ลำดับภาพที่ 50/131

ลำดับภาพที่ 51/131

ลำดับภาพที่ 52/131

ลำดับภาพที่ 53/131

ลำดับภาพที่ 54/131

ลำดับภาพที่ 55/131

ลำดับภาพที่ 56/131

ลำดับภาพที่ 57/131

ลำดับภาพที่ 58/131

ลำดับภาพที่ 59/131

ลำดับภาพที่ 60/131

ลำดับภาพที่ 61/131

ลำดับภาพที่ 62/131

ลำดับภาพที่ 63/131

ลำดับภาพที่ 64/131

ลำดับภาพที่ 65/131

ลำดับภาพที่ 66/131

ลำดับภาพที่ 67/131

ลำดับภาพที่ 68/131

ลำดับภาพที่ 69/131

ลำดับภาพที่ 70/131

ลำดับภาพที่ 71/131

ลำดับภาพที่ 72/131

ลำดับภาพที่ 73/131

ลำดับภาพที่ 74/131

ลำดับภาพที่ 75/131

ลำดับภาพที่ 76/131

ลำดับภาพที่ 77/131

ลำดับภาพที่ 78/131

ลำดับภาพที่ 79/131

ลำดับภาพที่ 80/131

ลำดับภาพที่ 81/131

ลำดับภาพที่ 82/131

ลำดับภาพที่ 83/131

ลำดับภาพที่ 84/131

ลำดับภาพที่ 85/131

ลำดับภาพที่ 86/131

ลำดับภาพที่ 87/131

ลำดับภาพที่ 88/131

ลำดับภาพที่ 89/131

ลำดับภาพที่ 90/131

ลำดับภาพที่ 91/131

ลำดับภาพที่ 92/131

ลำดับภาพที่ 93/131

ลำดับภาพที่ 94/131

ลำดับภาพที่ 95/131

ลำดับภาพที่ 96/131

ลำดับภาพที่ 97/131

ลำดับภาพที่ 98/131

ลำดับภาพที่ 99/131

ลำดับภาพที่ 100/131

ลำดับภาพที่ 101/131

ลำดับภาพที่ 102/131

ลำดับภาพที่ 103/131

ลำดับภาพที่ 104/131

ลำดับภาพที่ 105/131

ลำดับภาพที่ 106/131

ลำดับภาพที่ 107/131

ลำดับภาพที่ 108/131

ลำดับภาพที่ 109/131

ลำดับภาพที่ 110/131

ลำดับภาพที่ 111/131

ลำดับภาพที่ 112/131

ลำดับภาพที่ 113/131

ลำดับภาพที่ 114/131

ลำดับภาพที่ 115/131

ลำดับภาพที่ 116/131

ลำดับภาพที่ 117/131

ลำดับภาพที่ 118/131

ลำดับภาพที่ 119/131

ลำดับภาพที่ 120/131

ลำดับภาพที่ 121/131

ลำดับภาพที่ 122/131

ลำดับภาพที่ 123/131

ลำดับภาพที่ 124/131

ลำดับภาพที่ 125/131

ลำดับภาพที่ 126/131

ลำดับภาพที่ 127/131

ลำดับภาพที่ 128/131

ลำดับภาพที่ 129/131

ลำดับภาพที่ 130/131

ลำดับภาพที่ 131/131
<<
>>
X