หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 

 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562  
 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 อบต.พนมเศษ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2562 เวลา 14.06 น. โดย คุณ ปิยนุช งามขำ

ผู้เข้าชม 112 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย