หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกถนน สายบ่อหนองจิกโค้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลพนมเศษ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2564 เวลา 11.41 น. โดย คุณ สุพรรษา ยอดดารา

ผู้เข้าชม 79 ท่าน