หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 

 
จัดทำ Big cleaning Day ในวันท้องถิ่นไทย 2563  
 

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางนิสา ใจเอื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานร่วมกันจัดทำ Big cleaning Day  ในวันท้องถิ่นไทย 2563 โดยทำความสะอาดภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน อบต.พนมเศษ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นหน่วยบริการประชาชนและเพื่อร่วมใจต้านภัยเชื้อไวรัส โควิด-19  โดยเน้นจุดสัมผัสต่างๆ เพื่อให้สะอาด ปลอดเชื้อโรค

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2563 เวลา 15.44 น. โดย คุณ ปิยนุช งามขำ

ผู้เข้าชม 130 ท่าน