หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 

 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
 

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางนิสา ใจเอื้อ นายก อบต.พนมเศษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้รับเกียรติจาก นายอรุณ ตันติวิภาวิน ปศุสัตว์อำเภอท่าตะโก พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 22 คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2563 เวลา 13.26 น. โดย คุณ ปิยนุช งามขำ

ผู้เข้าชม 74 ท่าน