หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างดำเนินการจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ) เริ่มจากสาย หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 8 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  3 ธ.ค. 2564 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีเหลือง) จำนวน 1 พาน   30 พ.ย. 2564 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  30 พ.ย. 2564 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. เริ่มจากเขตวัดพนมเศษเหนือถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   23 พ.ย. 2564 24
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.พนมเศษ และนายก อบต.พนมเศษ  22 พ.ย. 2564 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565   22 พ.ย. 2564 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. เริ่มจากเขตวัดพนมเศษเหนือถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   22 พ.ย. 2564 28
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๕๑๘ นครสวรรค์  18 พ.ย. 2564 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทเครื่องแปลงสัญญาณอินเวอร์เตอร์ DC 12 V เป็น AC 220 V   17 พ.ย. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565  10 พ.ย. 2564 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  10 พ.ย. 2564 46
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านคร่อเรียงราย หมู่ที่ ๔ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   9 พ.ย. 2564 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคร่อเรียงราย หมู่ที่ ๔ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   5 พ.ย. 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต.พนมเศษ และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  2 พ.ย. 2564 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคลองและขยายคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านคลองขุด ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   1 พ.ย. 2564 45
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจ้างเหมาจัดทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง จำนวน ๒ อัน  29 ต.ค. 2564 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  29 ต.ค. 2564 24
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๒ ป้าย  28 ต.ค. 2564 46
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  27 ต.ค. 2564 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 4581 นครสวรรค์  26 ต.ค. 2564 53
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 58