หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  8 ม.ค. 2564 47
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  8 ม.ค. 2564 44
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง  6 ม.ค. 2564 44
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง  4 ม.ค. 2564 37
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ  7 ธ.ค. 2563 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563  19 ต.ค. 2563 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  21 พ.ย. 2562 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2562  2 ต.ค. 2562 157
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ  1 ก.ย. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  19 มิ.ย. 2562 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการบันทึกประชุมคณะทำงาน จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ ประจำปี 2562   11 มิ.ย. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ ในภาพรวม  4 ม.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ติดต่อ อบต.พนมเศษ ผ่าน Line QR Code  4 ม.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน  20 ธ.ค. 2561 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  21 พ.ย. 2559 44
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลยทะเบียน กย 6273 นครสวรรค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0002  15 ม.ค. 2564 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ม.ค. 2564 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีประจำเดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563  15 ม.ค. 2564 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมารถแบคโฮว์ซ่อมแซมท่าสูบน้ำ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   13 ม.ค. 2564 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างดำเนินการโครงการจ้างเหมารถแบคโฮว์ซ่อมแซมท่าสูบน้ำหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   12 ม.ค. 2564 31
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 42