หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเรื่องผู้ชนะซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายกิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธ.ค. 2565 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธ.ค. 2565 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 4581 และ หมายเลขทะเบียน กย 6273  22 พ.ย. 2565 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผลตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกทางเข้าหน้าวัดพนมเศษเหนือ หมู่ที่ 1  16 พ.ย. 2565 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ 4518  15 พ.ย. 2565 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่ิอง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาลงหินคลุกถมทางเข้าวัดพนมเศษเหนือ หมู่ที่ 1  15 พ.ย. 2565 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566   10 พ.ย. 2565 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566  10 พ.ย. 2565 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผลตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตอกเข็ม บริเวณบ้านนายไพร หมู่ที่ 5 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  2 พ.ย. 2565 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับโครงการจ้างดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตอกเข็ม บริเวณบ้านนายไพร หมู่ที่ 5 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  1 พ.ย. 2565 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบำรุงยานพาหนะ  31 ต.ค. 2565 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2566 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  29 ต.ค. 2565 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ปรปะกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง พวงมาลาดอกไม้สด พร้อมติดป้าย อบต.พนมเศษ  20 ต.ค. 2565 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงหินคลุกพร้อมบดทับ สายบ้านแหลมประดา หมู่ที่10 ถึงบ้านหนองคลก หมู่ที่5 ตำบลพนมเเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   20 ต.ค. 2565 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  18 ต.ค. 2565 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้างพวงมาลาดอกไม้สด พร้อมติดป้าบ อบต.พนมเศษ  11 ต.ค. 2565 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงหินคลุกพร้อมบดทับ สายบ้านแหลมประดา หมู่ที่ 10 ถึงบ้านหนองครก ม.5   6 ต.ค. 2565 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567  6 ต.ค. 2565 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก (บดทับ) สายหมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ต.ค. 2565 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน  3 ต.ค. 2565 68
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 75