หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  17 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   17 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)   17 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)   17 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเปลี่ยนไส้กรองและอัดจารบี รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร 943 นครสวรรค์หมายเลขครุภัณฑ์ 003-51-0001  9 ม.ค. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีประจำเดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562  9 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  9 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ บริเวณบ้านนางม่วยนิด เฉลิมสุขม.11 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  2 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงาน โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ไฟฟ้า) พร้อมติดตั้งบริเวณโรงสูบน้ำไฟฟ้าหมู่ที่ 10 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  2 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำบริเวณบ้านนางม่วยนิด เฉลิมสุข ม.11 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   27 ธ.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงาน ดำเนินการ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งบริเวณโรงสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 10 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์)  27 ธ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ  26 ธ.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ  25 ธ.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายข้อความรณรงค์สร้างจิตสำนึก ความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2.50 เมตร จำนวน 3 ป้าย   23 ธ.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงาน โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 4 รายการ  18 ธ.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงาน โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  18 ธ.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 4 รายการ   17 ธ.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  17 ธ.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กย 6273 นครสวรรค์หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0002  12 ธ.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างลงหินคลุกถนนสายจากประตูตาลี้ถึงบริเวณนานายหอม พลายสกุล ม.1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  6 ธ.ค. 2562 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 29