หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน โดยลงลูกรังถนน ถนนสายนานายสุเทพ หมู่ที่ 10 บ้านแหลมประดา ต.พนมเศษ อ. ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-binding)  26 มี.ค. 2561 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพร้อมลงลูกรังถนน ถนนสายนานายจุ๊ย หมู่ที่ 11 เริ่มจากนา ผู้ใหญ่ดำรง โพธิ์หอม-บริเวณนานายสมาน ยุติธรรม ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-binding)  26 มี.ค. 2561 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพร้อมลงลูกรังถนน เริ่ม จากนานายคำรณ-หนองแม่เจ้าหมู่ที่ 6 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-binding)  26 มี.ค. 2561 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างโครงการลงลูกรังถนน (กลบหลุมบ่อ) สาย 6,2,7 เริ่มจากถนนลาดยาง หมายเลขที่ 3475 หมู่ที่ 7 ไปทางหมู่ที่ 2 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มี.ค. 2561 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนน ถนนสายหนองระกำ หมู่ที่ 10 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มี.ค. 2561 83
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพร้อมลงลูกรังถนน ถนนสายหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มี.ค. 2561 83
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่องผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   21 มี.ค. 2561 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่องผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)  21 มี.ค. 2561 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนน ถนนสาย หมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 9 เริ่มจากท่าสูบน้ำ หมู่ที่ 1 ถึงบริเวณเชื่อมต่อ  14 มี.ค. 2561 124
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนน โดยลงลูกรังถนน ถนนสายนานนายสุเทพ หมู่ที่ 10 บ้านแหลมประดา ต.พนมเศษ อ. ท่าตะโก จ.นครสวรรค์  14 มี.ค. 2561 133
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนพร้อมลงลูกรังถนน ถนนสายนานายจุ๊ย หมู่ที่ 11 เริ่มจากนา ผู้ใหญ่ดำรง โพธิ์หอม-บริเวณนานนายสมาน ยุติธรรม ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์   14 มี.ค. 2561 112
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนพร้อมลงลูกรังถนน เริ่ม จากนานายคำรณ-หนองแม่เจ้าหมู่ที่ 6 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์  14 มี.ค. 2561 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนพร้อมลงลูกรังถนน ถนนสายประตูลี้หมู่ที่ 1 เริ่มจากประตูตาลี้-บริเวณนา นายปรีชา กลิ่นเกษร ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์   14 มี.ค. 2561 94
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนพร้อมลงลูกรังถนน ถนนสาย หมู่ที่ 3 ไปหมู่ที่ 2 เริ่มจากเชื่อมต่อ ถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 3 ไปทางหมู่ที่ 2 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์   14 มี.ค. 2561 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนน โดยลงลูกรังถนน ถนนสายหมู่ที่ 5 ไปถึงหมู่ที่ 8 ต.พนมเศษ อ. ท่าตะโก จ.นครสวรรค์  14 มี.ค. 2561 95
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน เริ่มจากบริเวณบ้านนายสุข คำผงแก้ว หมู่ที่4 ต.พนมเศษ ไปถึงเขตติดต่อ ตำบลไผ่สิงห์ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์   14 มี.ค. 2561 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนนพร้อมลงลูกรังถนน ถนนสาย หมู่ที่ 3 ไปหมู่ที่ 2 เริ่มจากเชื่อมต่อ ถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 3 ไปทางหมู่ที่ 2 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์   14 มี.ค. 2561 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนน ถนนสายป่าละเมาะหมู่ที่ 4 เริ่มจากบริเวณต่อ คสล.เดิม - นานายโต ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์   14 มี.ค. 2561 96
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนน ถนนสายหนองประกาย หมู่ที่ 4 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์   14 มี.ค. 2561 89
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงผิวจราจรถนน ถนนสายบ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ 4 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์   14 มี.ค. 2561 83
<< หน้าแรก...     23      24      25      26     (27)     28      29      30      31     ....หน้าสุดท้าย >> 36