หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรางบัวพัฒนา เริ่มจากจุดเชื่อมต่อ ถนน คสล.(เดิม) หมู่ที่ 11   31 พ.ค. 2559 108
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวุ่น จั่นเพชร หมู่ที่ 11   31 พ.ค. 2559 116
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการลงหินคลุกถนนเริ่มจากบริเวณบ้านนายไพร มาดี ถึงบริเวณนานางกนกวรรณ ใดจิ๋ว หมู่ที่ 3   31 พ.ค. 2559 118
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขนายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) สายกลุ่มบ้านใต้ หมู่ที่ 10   31 พ.ค. 2559 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการลงหินคลุกถนนสายนานายชำนาญ มีปรีชา หมู่ที่ 3   31 พ.ค. 2559 111
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากจุดเชื่อมต่อถนน คสล. (เดิม) บริเวณบ้านกำนันเกษม ใจเื้อ ถึง บริเวณบ้านนายคมสันต์ เงินห้อย หมู่ที่ 9   31 พ.ค. 2559 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.3)ไตรมาส1   17 พ.ค. 2559 326
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.5)   17 พ.ค. 2559 306
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การขำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2559   12 พ.ค. 2559 555
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสอบราคาจ้างเลขที่2/2559ลว.28เมษายน2559   28 เม.ย. 2559 349
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.5)   28 เม.ย. 2559 356
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.5)   18 ม.ค. 2559 435
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี2559(ผด.2)   11 ม.ค. 2559 506
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดหาพัสดุประจำปี2559(ผด.1)   11 ม.ค. 2559 1212
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่   7 ม.ค. 2559 469
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙   7 ม.ค. 2559 316
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่    26 พ.ย. 2558 284
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีบำรุงท้องที่   26 พ.ย. 2558 337
ข่าวประชาสัมพันธ์   ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีบำรุงท้องที่   26 พ.ย. 2558 604
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(2559-2561)   28 ต.ค. 2558 377
<< หน้าแรก...     23      24      25      26     (27)     28