หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567  6 ต.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมหารือแนวทางในการบริหารจัดการน้ำบึงบอระเพ็ด  15 ก.ย. 2565 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ร่องมรสุมกำลังแรงเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7 ก.ย. 2565 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันผ่านน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง  7 ก.ย. 2565 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  31 ส.ค. 2565 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัคร นักศึกษาจบใหม่ (สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี) สมัครได้ที่ ธ.ออมสินท่าตะโก   30 ส.ค. 2565 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณสระบ้านแหลมประดาใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  24 ส.ค. 2565 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดถนนสายนานายประยูร นวลลออ ถึงนานายหวั่น บุญวิเศษ หมู่ที่ 5 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  2 ส.ค. 2565 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 1  15 มิ.ย. 2565 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  2 พ.ค. 2565 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  28 มี.ค. 2565 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน ระยะเวลา การจดทะเบียนพาณิชย์   18 ก.พ. 2565 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564  10 ก.พ. 2565 159
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด 19  25 ม.ค. 2565 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  14 ม.ค. 2565 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2565  7 ม.ค. 2565 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  4 ม.ค. 2565 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565  30 ธ.ค. 2564 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  29 ธ.ค. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ ครั้งแรก   22 ธ.ค. 2564 39
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16