หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  2 พ.ค. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  28 มี.ค. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน ระยะเวลา การจดทะเบียนพาณิชย์   18 ก.พ. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564  10 ก.พ. 2565 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด 19  25 ม.ค. 2565 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  14 ม.ค. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2565  7 ม.ค. 2565 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  4 ม.ค. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565  30 ธ.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  29 ธ.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ ครั้งแรก   22 ธ.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายหนองโพธิ์ บ้านแหลมประดา หมู่ที่ 10 ตำบลพนมเศษ  7 ธ.ค. 2564 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ขแงที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  7 ธ.ค. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565  10 พ.ย. 2564 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  10 พ.ย. 2564 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต.พนมเศษ และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  2 พ.ย. 2564 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ ตัวอย่างใบสมัครรับเลือกตั้ง​ ส.อบต.พนม​เศษ​ และนายก​ อบต.พนมเศษ​  8 ต.ค. 2564 149
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ  8 ต.ค. 2564 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  8 ต.ค. 2564 134
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ  8 ต.ค. 2564 146
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16