หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ ตัวอย่างใบสมัครรับเลือกตั้ง​ ส.อบต.พนม​เศษ​ และนายก​ อบต.พนมเศษ​  8 ต.ค. 2564 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ  8 ต.ค. 2564 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  8 ต.ค. 2564 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ  8 ต.ค. 2564 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน หมู่ที่ 7 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  20 ส.ค. 2564 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานข้อมูลศูนย์พักคอย อบต.พนมเศษ ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564  11 ส.ค. 2564 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน  29 ก.ค. 2564 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน  29 ก.ค. 2564 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  7 เม.ย. 2564 143
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการปฏิบัติงานตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564  5 เม.ย. 2564 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการกู้ยืมเงินฉุกเฉินในสถานการณ์ COVIC 19 เพื่อประกอบอาชีพ  5 เม.ย. 2564 76
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564  31 มี.ค. 2564 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   มารู้จักไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  15 ม.ค. 2564 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564  12 ม.ค. 2564 163
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564  22 ธ.ค. 2563 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง เรื่อง แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563  22 ธ.ค. 2563 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563  17 ธ.ค. 2563 176
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่องรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  16 ธ.ค. 2563 179
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน  3 พ.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน  3 พ.ย. 2563 17
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10