หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายหนองโพธิ์ บ้านแหลมประดา หมู่ที่ 10 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  20 พ.ค. 2565 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายหนองโพธิ์ บ้านแหลมประดา หมู่ที่ 10 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  18 พ.ค. 2565 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดถนนสายจากหมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  18 พ.ค. 2565 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดถนนสายจากอาคารเอนกประสงค์ ถึงนานายสำเริง หมู่ที่ 9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  18 พ.ค. 2565 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดถนนสายดอนทองบริเวณนานายสำเริง หมู่ที่ 9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  18 พ.ค. 2565 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างปรับเกรดถนนสายดอนทองบริเวณนานายสำเริง ม.9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  17 พ.ค. 2565 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลาการตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดถนนสายจากอาคารอเนกประสงค์ ถึงนานายสำเริง หมู่ที่ 9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  17 พ.ค. 2565 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดถนนสายจากหมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  17 พ.ค. 2565 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลสุนัข   11 พ.ค. 2565 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมารแบคโฮขุดลอกคลองสาย หมู่ที่ 6 จากถนนดำถึงหนองแม่เจ้า ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  3 พ.ค. 2565 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดถนนสายดอนจากประตูตาลี้ ถึงนานายดอกรัก บริสุทธิพันธ์ หมู่ที่ 1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  2 พ.ค. 2565 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดถนนสายจากนานายคำรณ กลิ่นเกสร (2ฝั่ง) หมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  2 พ.ค. 2565 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างปรับเกรดถนนสายจากประตูตาลี้ (สายกลาง) ถึงนานายดอกรัก บริสุทธิพันธ์ หมู่ที่ 1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  2 พ.ค. 2565 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกคลองสาย หมู่ที่ 6 จากถนนดำถึงหนองแม่เจ้า ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  2 พ.ค. 2565 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดถนนสายจากนานายคำรณ กลิ่นเกสร ( 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  29 เม.ย. 2565 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดถนนสายจากประตูตาลี้ (สายกลาง) ถึงนานายดอกรัก บริสุทธิพันธ์ หมู่ที่ 1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  29 เม.ย. 2565 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดถนนสายดอนจากประตูตาลี้ ถึงนานายดอกรัก บริสุทธิพันธ์ หมู่ที่ 1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  29 เม.ย. 2565 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดถนนสายจากนาไพรบูรณ์ กลิ่นเกสร ถึงนานายสุรชัย โลหะเกื้อกูลวงษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  29 เม.ย. 2565 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดถนนสายรอบเขาพนมเศษ (สายล่าง) หมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  29 เม.ย. 2565 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดถนนสายจากนา นายไพรบูรณ์ กลิ่นเกสร ถึงนานายสุรชัย โลหะเกื้อกูลวงษ์ หมู่ที่ 1ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  28 เม.ย. 2565 19
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36