หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างลงหินคลุกถนนสายจากประตูตาลี้ถึงบริเวณนานายหอม พลายสกุล ม.1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   6 ธ.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการลงหินคลุกถนนสายนานางนงนุช สังขระชัฎ ถึงนานายสำราญ สงสกุลม.5 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์    6 ธ.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างลงหินคลุกถนนสายจากดอนทองไปนานายเบิ้ม ม.9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   6 ธ.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการจ้างลงหินคลุกถนนสายจากประตูตาลี้ถึงบริเวณนานายหอม พลายสกุล ม.1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   4 ธ.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการจ้างลงหินคลุกถนนสายนานางนงนุช สังขระชัฎ ถึงนานายสำราญ สงสกุล ม.5 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์    4 ธ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการจ้างลงหินคลุกถนนสายจากดอนทองไปนานายเบิ้ม ม.9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   4 ธ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)   2 ธ.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนหน้าโรงสูบน้ำหมู่ที่ 7 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์    27 พ.ย. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนหน้าโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   25 พ.ย. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่องการขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   21 พ.ย. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าเหลือง ออแกนซ่า (60หลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 พ.ย. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใส่เครื่องตัดหญ้าของ อบต.พนมเศษ   1 พ.ย. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ไฟฟ้า) พร้อมติดตั้งบริเวณโรงสูบน้ำไฟฟ้าหมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   24 ต.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงาน ดำเนินการ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ไฟฟ้า) พร้อมติดตั้งบริเวณโรงสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   22 ต.ค. 2562 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด พร้อมติดป้าย อบต.พนมเศษ   18 ต.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาเช่ารถแบคโฮ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและการเกิดอุทกภัยหมู่ที่ 2,3,4,7,8 ต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์    18 ต.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาเช่ารถแบคโฮ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเกิดอุทกภัย หมู่ที่ 2,3,4,7,8 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์    17 ต.ค. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีประจำเดือนกรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562   17 ต.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   16 ต.ค. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ(มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งบริเวณโรงสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   9 ต.ค. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24