หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายจากนานางลพแก้ว ถึงนานายบุญปลูก หมู่ที่ 2 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์    31 ม.ค. 2566 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดพร้อมลงหินคลุกถนน (กลบหลุมบ่อ) สายจาก หมู่ที่ 3 ถึงนานายสมพงษ์ เที่ยงธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   31 ม.ค. 2566 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับโครงการจ้างลงหินคลุกถนนสายจากนานายจุก ถึงนานายมานิตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   31 ม.ค. 2566 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดพร้อมลงหินคลุกถนน (กลบหลุมบ่อ) สายจากบริเวณนานายมานะ เขียวงาม ถึงนานายบุญเลิศ แก่นทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   27 ม.ค. 2566 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับโครงการจ้างลงหินคลุกสายจากแยกหนองจิก ถึงนานายตัน หมู่ที่ 2 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   27 ม.ค. 2566 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับโครงการจเ้างปรับเกรดพร้อมลงหินคลุกถนน (กลบหลุมบ่อ) สายจากนานายจำเนียร สอนเมือง หมู่ที่ 6 ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 2 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์    27 ม.ค. 2566 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด)   26 ม.ค. 2566 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายหวั่น บุญวิเศษ หมู่ที่6 ตำบลพนมเศษ   13 ม.ค. 2566 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายฉวน พันธ์เรือง หมู่ที่9 ตำบลพนมเศษ   13 ม.ค. 2566 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสมหมาย คชกุล หมู่ที9 ตำบลพนมเศษ   13 ม.ค. 2566 34
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 86