หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายจัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564  7 เม.ย. 2564 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่องเปลี่ยนแปลงการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  25 มี.ค. 2564 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการว  18 มี.ค. 2564 114
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร 943 นครสวรรค์  18 มี.ค. 2564 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ปี 2564  16 มี.ค. 2564 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  12 มี.ค. 2564 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑ ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔   3 ก.พ. 2564 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีประจำเดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563  15 ม.ค. 2564 99
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563   8 ม.ค. 2564 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓  9 ธ.ค. 2563 157
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓  4 พ.ย. 2563 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563  27 ต.ค. 2563 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพาพุ่มดอกไม้สด (โทนสีขาวแดง) จำนวน 1 พาน  19 ต.ค. 2563 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑ ในรอบเดือน กันยายน  12 ต.ค. 2563 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564   8 ต.ค. 2563 136
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563   10 ก.ย. 2563 105
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาเสริมดินพร้อมลงลูกรัง พร้อมวางท่อ คสล.บริเวณเริ่มจากบ้านนายสุข คำผงแก้ว หมู่ที่ ๔ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  2 ก.ย. 2563 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2 ก.ย. 2563 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  2 ก.ย. 2563 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อถนน คสล.เดิม ถึงประตูน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  28 ส.ค. 2563 94
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31