หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔)  14 ต.ค. 2564 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 4518 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ส.ค. 2564 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคร่อเรียงราย ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  16 ก.ค. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 - กรกฎาคม 2564)   12 ก.ค. 2564 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  2 มิ.ย. 2564 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564 รถยนต์ส่วนกลาง  31 พ.ค. 2564 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564  31 พ.ค. 2564 137
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านคร่อเรียงราย ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) Eb1   3 พ.ค. 2564 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายจัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564  7 เม.ย. 2564 161
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่องเปลี่ยนแปลงการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  25 มี.ค. 2564 160
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการว  18 มี.ค. 2564 214
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร 943 นครสวรรค์  18 มี.ค. 2564 183
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ปี 2564  16 มี.ค. 2564 178
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  12 มี.ค. 2564 196
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑ ในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔   3 ก.พ. 2564 172
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีประจำเดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563  15 ม.ค. 2564 167
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563   8 ม.ค. 2564 159
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓  9 ธ.ค. 2563 223
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓  4 พ.ย. 2563 173
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563  27 ต.ค. 2563 165
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31