หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ) ถนนสายหนองสะเดา หมู่ที่ 4ตำบลพนมเศษ ถึงเขตติดต่อตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  25 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ) ถนนสายหนองสะเดา หมู่ที่ 4ตำบลพนมเศษ ถึงเขตติดต่อตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  25 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก(กลบหลุมบ่อ) ถนนสาย หมู่ที่ 3 ไปหมู่ที่ 2 บ้านหนองข้าวกลิ้ง ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  25 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ) ถนนสายป่าช้าเก่าวัดคลองบอนหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  25 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ)ถนนสายจากนานายพิชัย สุขหา ถึงนานายปรีชา ทินสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  21 ก.พ. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ)ถนนสายหนองสะเดา หมู่ที่ 4 ตำบลพนมเศษ ถึงเขตติดต่อตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   21 ก.พ. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ)ถนนสาย หมู่ที่ 3 ไปหมู่ที่ 2 บ้านหนองข้าวกลิ้ง ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  21 ก.พ. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ)ถนนสายป่าช้าเก่าวัดคลองบอน หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  21 ก.พ. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกคลองสาย หมู่ที่ 1,3,4,5,7,8,9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  14 ก.พ. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ม.10 จากโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 11 ถึงบ้านนายแจ้ว หมู่ที่ 10 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   7 ก.พ. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ม.10จากโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 11 ถึงบ้านนายแจ้ว หมู่ที่ 10 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   4 ก.พ. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ) ถนนสาย หมู่ที่ 6,2,7 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   31 ม.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ) ถนนสายหนองแม่แก่ หมู่ที่ 7ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   31 ม.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ) ถนนสายบ้านแหลมประดา – หนองครกหมู่ที่ 10 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   31 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ) ถนนสายบ้านรางแฟบจากนานายณัฐวุฒิ ถึงนานายณรงค์ เฟื่องฟุ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   31 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563  30 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563  30 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ)ถนนสาย หมู่ที่ 6,2,7 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  30 ม.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ)ถนนสายหนองแม่แก่ หมู่ที่ 7 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  30 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (กลบหลุมบ่อ)ถนนสายบ้านแหลมประดา – หนองครก หมู่ที่ 10 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  30 ม.ค. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25