หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีประจำเดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563  15 ม.ค. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563   8 ม.ค. 2564 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓  9 ธ.ค. 2563 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓  4 พ.ย. 2563 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 – กันยายน 2563  27 ต.ค. 2563 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพาพุ่มดอกไม้สด (โทนสีขาวแดง) จำนวน 1 พาน  19 ต.ค. 2563 87
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑ ในรอบเดือน กันยายน  12 ต.ค. 2563 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564   8 ต.ค. 2563 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563   10 ก.ย. 2563 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาเสริมดินพร้อมลงลูกรัง พร้อมวางท่อ คสล.บริเวณเริ่มจากบ้านนายสุข คำผงแก้ว หมู่ที่ ๔ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  2 ก.ย. 2563 70
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2 ก.ย. 2563 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  2 ก.ย. 2563 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อถนน คสล.เดิม ถึงประตูน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  28 ส.ค. 2563 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายนานายจินดา ถึงนานายดอกรัก บริสุทธิ์พันธ์ เริ่มจากบริเวณนานายจินดา ถึงบริเวณนานายจำเนียร สอนเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   27 ส.ค. 2563 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล “ห้ามทิ้งขยะ” ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวน 2 ป้าย   26 ส.ค. 2563 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรางบัวพัฒนา เริ่มจากบริเวณนานายสำเริง ยุติธรรม ถึงบริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 11 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  17 ส.ค. 2563 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสายทางบ้าน น.ส.ระเบียบ ถึงถนนดำ หมู่ที่ 10 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  17 ส.ค. 2563 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าสูบน้ำพร้อมประตูปิด – เปิด บริเวณหลังวัดคร่อเรียงราย หมู่ที่ 4 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   7 ส.ค. 2563 35
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563  6 ส.ค. 2563 35
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีประจำเดือนเมษายน 2563 – มิถุนายน 2563  31 ก.ค. 2563 35
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30