หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก (บดทับ) สายหมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ต.ค. 2565 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน  3 ต.ค. 2565 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการ กองคลัง  3 ต.ค. 2565 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ  3 ต.ค. 2565 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สำนักปลัด   3 ต.ค. 2565 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป งานการศึกษา   3 ต.ค. 2565 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้างคนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการกองช่าง  3 ต.ค. 2565 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะหรือจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำให้ประชาชน  3 ต.ค. 2565 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะหรือจ้างโครงการการจ้างเหมาคนงานทั่วไป กองช่าง (ผู้มีคุณวุฒิตรงตามสายงานที่ปฏิบัติ) เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง  3 ต.ค. 2565 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจรับงานโครงการจ้างเหมารถแบคโฮถากถาง และล้มต้นไม้ หมู่ที่ 1 บ้านพนมเศษใต้,หมู่ที่ 4 บ้านคร่อเรียงราย และ หมู่ที่ 7 บ้านหัวปริก ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  29 ก.ย. 2565 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานโครงการจ้างเหมารถแบคโฮถากถาง และล้มต้นไม้ หมู่ที่ 1 บ้านพนมเศษใต้,หมู่ที่ 4 บ้านคร่อเรียงราย และ หมู่ที่ 7 บ้านหัวปริก ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  29 ก.ย. 2565 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงหินคลุกพร้อมบดทับ สายบ้านแหลมประดา หมู่ที่ 10 ถึงบานหนองครก หมู่ที่ 5 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   28 ก.ย. 2565 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ก.ย. 2565 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   23 ก.ย. 2565 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก (บดทับ) สายหมู่ที่ 8 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  23 ก.ย. 2565 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ก.ย. 2565 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  21 ก.ย. 2565 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลข้อความ ห้ามทิ้งขยะ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท จำนวน 2 ป้าย  15 ก.ย. 2565 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  13 ก.ย. 2565 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลข้อความ ห้ามทิ้งขยะ จำนวน 1 ป้าย  13 ก.ย. 2565 22
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 41