หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าสูบน้ำพร้อมประตูปิด – เปิด บริเวณหลังวัดคร่อเรียงราย หมู่ที่ 4 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   7 ส.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.1ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563  6 ส.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีประจำเดือนเมษายน 2563 – มิถุนายน 2563  31 ก.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คศล.แบบเหลี่ยมพร้อมติดตั้งประตูน้ำ เปิด - ปิด บริเวณทางข้ามคลองนานายประทุม บุญโต หมู่ที่ ๗ บ้านหัวปริก ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  30 ก.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการลงหินคลุกถนนสายจากประตูน้ำ ทรบ.ถึงบริเวณบ้านนายประหยัด ทองสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   29 ก.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกบริเวณถนนสายกลาง เริ่มจากนานายวิทูรย์ บุญโต ถึงนานายสงวน มีคล้าย หมู่ที่ 7 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  29 ก.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน  24 ก.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการจ้างเหมาขุดก้นคลองระบายน้ำเริ่มจากบริเวณท่าสูบน้ำ หมู่ที่ 8 ถึงบึงบอระเพ็ด ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  10 ก.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการจ้างเหมาขุดร่องน้ำเริ่มจากบริเวณ หมู่ที่ 9 ถึงบึงบอระเพ็ด ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   10 ก.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวพัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.ค. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงสูบน้ำไฟฟ้าหมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   1 ก.ค. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  30 มิ.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการลงหินคลุกถนนเริ่มจากนานางกัณหา ถึงนานายสมชาย บุญรอด   25 มิ.ย. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการลงหินคลุกถนนเริ่ม จากบริเวณนานายประสาท ถึงนานายหมิ่น หมู่ที่ 8 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  25 มิ.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการลงหินคลุกถนนสายหนองแม่แก่เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายพนม ถึงบริเวณนานางเพชรรัตดา บุญชู หมู่ที่ 7 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  24 มิ.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการลงหินคลุกถนนเริ่มจากบริเวณนานายประสาท ถึงนานายหมิ่น หมู่ที่ 8 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  24 มิ.ย. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (มอเตอร์ไฟฟ้า) พร้อมติดตั้งบริเวณโรงสูบน้ำไฟฟ้าหมู่ที่ 7 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  24 มิ.ย. 2563 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน หมู่ที่ 7 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   24 มิ.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการลงหินคลุกถนนสายหนองแม่แก่เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายพนม ถึงนานางเพชรรัตดา บุญชู หมู่ที่ 7 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  24 มิ.ย. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการลงหินคลุกถนนเริ่มจากท่าสูบน้ำบริเวณนานายประทุม บุญโตถึงบริเวณนานายประหยัด กล่ำภู หมู่ที่ 7 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   24 มิ.ย. 2563 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30