หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาเสริมลูกรังถนน คสล.เดิม พร้อมก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายบ้านนางสำริด ผิวสะอาด หมู่ ๖ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   8 เม.ย. 2564 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ   7 เม.ย. 2564 30
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างดำเนินการโครงการจ้างเหมาเสริมลูกรังถนน คสล.เดิมพร้อมก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสายบ้านนางสำริด ผิวสะอาด หมู่ ๖ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  5 เม.ย. 2564 37
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง  31 มี.ค. 2564 54
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเหมาพนักงานผู้ช่วยคนขับรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 อัตรา   31 มี.ค. 2564 46
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย  31 มี.ค. 2564 46
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน อบต.พนมเศษ  31 มี.ค. 2564 41
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายจากลานข้าวกำนันเกษม ใจเอื้อ หมู่ที่ ๙ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  30 มี.ค. 2564 36
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากลานข้าวกำนันเกษม ใจเอื้อ หมู่ที่ ๙ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  29 มี.ค. 2564 62
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลพนมเศษ ปี 2564   23 มี.ค. 2564 90
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2564  23 มี.ค. 2564 83
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกถนน (กลบหลุมบ่อ) เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายสถาพร อินทวงษ์ หมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๒ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  22 มี.ค. 2564 58
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างดำเนินการโครงการจ้างเหมาลงหินคลุกถนน(กลบหลุมบ่อ)เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายสถาพร อินทวงษ์ หมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๒ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  19 มี.ค. 2564 95
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง (ขุดก้นคลอง) พร้อมวางท่อระบายน้ำเทคอนกรีตท่าสูบน้ำ บริเวณบ้านนายสุนทร ยุติธรรม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  15 มี.ค. 2564 81
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มี.ค. 2564 62
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มี.ค. 2564 61
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มี.ค. 2564 63
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกถนนบริเวณหน้าบ้านนางม่วยนิด เฉลิมสุขถึงกั๊กนานายวุฒิ พิมพูล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  4 มี.ค. 2564 89
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกถนนจากนาวัดถึงถนน คสล.เดิมหน้าบ้านนางชิด ยุติธรรม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  3 มี.ค. 2564 98
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายจากนาผู้ใหญ่ดำรงชัย โพธิ์หอม ถึงนานายสละ ก้อนทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   3 มี.ค. 2564 96
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8