หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลยทะเบียน กย 6273 นครสวรรค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0002  15 ม.ค. 2564 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ม.ค. 2564 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมารถแบคโฮว์ซ่อมแซมท่าสูบน้ำ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   13 ม.ค. 2564 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างดำเนินการโครงการจ้างเหมารถแบคโฮว์ซ่อมแซมท่าสูบน้ำหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   12 ม.ค. 2564 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาสูบน้ำเข้าสู่บ่อประปา หมู่ที่ 4 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   12 ม.ค. 2564 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาเช่าสูบเครื่องสูบน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ 9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  12 ม.ค. 2564 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาเพื่อซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ม.ค. 2564 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ม.ค. 2564 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาเพื่อซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 ม.ค. 2564 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ม.ค. 2564 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างดำเนินการโครงการจ้างเหมาเช่าสูบเครื่องสูบน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ 9 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  11 ม.ค. 2564 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างดำเนินการโครงการจ้างเหมาสูบน้ำเข้าสู่บ่อประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   11 ม.ค. 2564 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564   8 ม.ค. 2564 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากและแอลกออล์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ม.ค. 2564 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมารถแบคโฮว์ปรับปรุงคลองสายหมู่ที่ ๖ – ไปหมู่ที่ ๓ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  29 ธ.ค. 2563 42
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างดำเนินการโครงการจ้างเหมารถแบคโฮว์ปรับปรุงคลองสายหมู่ที่ ๖ – ไปหมู่ที่ ๓ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   28 ธ.ค. 2563 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคารสำนักงาน และประตูห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ  28 ธ.ค. 2563 34
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาขุดก้นคลองระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำเริ่มจากคลองสายบ้านในถึงนานายสมควร หมู่ที่ 10 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  28 ธ.ค. 2563 44
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างดำเนินการโครงการจ้างเหมาขุดก้นคลองระบายน้ำพร้อม  25 ธ.ค. 2563 41
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดตั้งจุดตรวจและจุดบริการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564   22 ธ.ค. 2563 62
  (1)     2      3      4      5