หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด พร้อมติดป้าย อบต. จำนวน 1 พวง  19 ต.ค. 2563 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   16 ต.ค. 2563 26
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   14 ต.ค. 2563 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางข้ามคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณนานางพุฒนา เกิดแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   12 ต.ค. 2563 33
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด พร้อมติดป้าย อบต.พนมเศษ   9 ต.ค. 2563 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางข้ามคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณนานางพุฒนา เกิดแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  9 ต.ค. 2563 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมชาย พานพุฒิถึงบ้านนายมนัส ใจปิติ หมู่ที่ ๙ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  7 ต.ค. 2563 26
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าบ้านผู้ใหญ่นภา สอนเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   7 ต.ค. 2563 26
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง ดำเนินการ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าบ้านผู้ใหญ่นภา สอนเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  6 ต.ค. 2563 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมชาย พานพุฒิ ถึงบ้านนายมนัส ใจปิติ หมู่ที่ ๙ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  6 ต.ค. 2563 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเหมาคนงานทั่วไป กองช่าง (ผู้มีคุณวุฒิตรงตามสายงานที่ปฏิบัติ) จำนวน 1 อัตรา  1 ต.ค. 2563 44
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองช่าง (ผู้มีคุณวุฒิตรงตามสายงานที่ปฏิบัติ)   1 ต.ค. 2563 44
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเหมาพนักงานผู้ช่วยคนขับรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 อัตรา   1 ต.ค. 2563 39
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน และบริเวณที่อยู่โดยรอบรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน จำนวน 1 อัตรา   1 ต.ค. 2563 42
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน อบต.พนมเศษ  1 ต.ค. 2563 39
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บร 943 นวประจำเดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564   1 ต.ค. 2563 71
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2ประจำเดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 คัน  1 ต.ค. 2563 68
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาเสริมดินลูกรังถนน คสล.เดิม พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  28 ก.ย. 2563 51
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาเสริมดินลูกรังถนน คสล.เดิม พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  24 ก.ย. 2563 36
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ก.ย. 2563 52
  (1)     2      3