หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเสริมลูกรังพร้อมลงหินคลุกถนนสายบริเวณบ้านนางโสภา กล่ำภู่ หมู่ที่ 10 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  14 ก.ย. 2565 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเสริมลูกรังถนนสายบ้านนางจำเนียร ทองลอย ถึงถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  14 ก.ย. 2565 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่องผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเสริมลูกรังถนนสายจากบ้านนายม้วน กล่ำภู่ ถึงบริเวณประปา หมู่ที่ 10 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  14 ก.ย. 2565 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดถนนสายจากนานายสุเทพ ฤทธิรักษ์ ถึงนานายปราลภ คำนุกูล หมู่ที่ 8 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  5 ก.ย. 2565 33
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจรับโครงการจ้างปรับเกรดถนนสายจากนานายสุเทพ ฤทธิรักษ์ ถึงนานางลำไย ไพรบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  5 ก.ย. 2565 34
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมารถแบ็คโฮซ่อมแซมกั๊กทางข้ามคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 จุด  1 เม.ย. 2565 84
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีเหลือง) จำนวน 1 พาน   30 พ.ย. 2564 192
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  30 พ.ย. 2564 162
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. เริ่มจากเขตวัดพนมเศษเหนือถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   23 พ.ย. 2564 211
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.พนมเศษ และนายก อบต.พนมเศษ  22 พ.ย. 2564 151
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565   22 พ.ย. 2564 149
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. เริ่มจากเขตวัดพนมเศษเหนือถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   22 พ.ย. 2564 174
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๕๑๘ นครสวรรค์  18 พ.ย. 2564 179
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทเครื่องแปลงสัญญาณอินเวอร์เตอร์ DC 12 V เป็น AC 220 V   17 พ.ย. 2564 163
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่บ้านคร่อเรียงราย หมู่ที่ ๔ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   9 พ.ย. 2564 274
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคร่อเรียงราย หมู่ที่ ๔ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   5 พ.ย. 2564 138
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจ้างเหมาจัดทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง จำนวน ๒ อัน  29 ต.ค. 2564 188
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๒ ป้าย  28 ต.ค. 2564 160
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 4581 นครสวรรค์  26 ต.ค. 2564 161
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษเรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด พร้อมติดป้าย อบต.พนมเศษ  21 ต.ค. 2564 156
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16