หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นางนิสา ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บึงปลาทู   ประกาศคำนวลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๗๖ - ๐๐๗ สายนายายดำ คลองวังน้ำ เริ่มจากถนนลาดยางสายบรรพตพิสัย โพทะเล ถึงนานายวน จิมะกลำ หมู่ที่ ๘ บ้านทรายทอง ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์   19 ม.ค. 2564 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สร้อยละคร   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ม.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บึงปลาทู   ประกาศคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 76 - 007 สายนายายดำ คลองวังน้ำ เริ่มจากถนนลาดยางสายบรรพตพิสัย โพทะเล ถึงนานางบุญตา คำเคลือ หมู่ที่ 8 บ้านทรายทอง ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์    19 ม.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ   19 ม.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ขอประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองเด็ก   19 ม.ค. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.บางมะฝ่อ   การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ ครั้งที่ 1/2564   19 ม.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่างิ้ว   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลงลูกรัง สายสะพานตายงค์ จุดเริ่มต้นบริเวณนานายพลอย ถึงจุดสิ้นสุดบริเวณนานายสยาม หมู่ที่ 1    19 ม.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่างิ้ว   ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมดาดเรียงหินใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยแบ่งการซ่อมแซมถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะเสียหายเลียบคลองตั้วเกา ออกเป็น 2 จุด   19 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พุนกยูง   การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563   19 ม.ค. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ม.ค. 2564 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ม.ค. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ช่องแค   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ถนนลูกรังบดแน่น หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง   19 ม.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ช่องแค   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ถนน คสล.หมู่ที่ 7   19 ม.ค. 2564 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ช่องแค   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 9   19 ม.ค. 2564 4
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองเบน   นายเชลงศักดิ์ อนวัช นายกเทศมนตรีตำบลหนองเบน ได้เรียกประชุมผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบงบประมาณจากเงินสะสมในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามที่ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณส   19 ม.ค. 2564 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่างิ้ว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด   19 ม.ค. 2564 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดซ่อมท่อเมนประปา โดยใช้รถแบ็คโฮขนาดเล็ก หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๖ ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ   19 ม.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๔ ของกระทรวงมหาดไทย   19 ม.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองเบน   ข่าวประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านหนองเบน   19 ม.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ประชาสัมพันธ์ 6 ข้อ ควรทำ หลังกลับถึงบ้าน ลดเสี่ยงโควิด-19   19 ม.ค. 2564 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4,005