หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่เปิน   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางสัก เส้นที่ 5 หมู่ที่ 12   29 ต.ค. 2564 135
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระทะเล   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564   28 ต.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่างิ้ว   ประชาสัมพันธ์ข้อพึงระวังกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น   28 ต.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้ารับวัคซีนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ   28 ต.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าตะโก   ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (e-PlanNACC)   28 ต.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มาบแก   แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อบต.   28 ต.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มาบแก   ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน การเลือกตั้ง อบต.    28 ต.ค. 2564 11
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.หนองเบน   เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล   28 ต.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือก (ซิโนฟาร์ม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ (รอบที่ 3)   28 ต.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่างิ้ว   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กธ-3847 นครสวรรค์   28 ต.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าตะโก   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก ประจำปีงบประมาณ 2564   28 ต.ค. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บางประมุง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารัสำคัญขิงสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564)   28 ต.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าตะโก   วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก รับมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จาก ท่านชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครสวรรค์    28 ต.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่างิ้ว   ประกาศ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   28 ต.ค. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ต.ค. 2564 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างคนงานทั่วไป (แม่บ้าน) เดือนพฤศจิกายน 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ต.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พยุหะ   ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายให้กับชุมชนบ้านเนินฝอยทอง หมู่ที่ 3และบ้านตลาดใต้ หมู่ที่ 5   28 ต.ค. 2564 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ปฎิบัติงานด้านงานธุรการกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28 ต.ค. 2564 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างคนงานทั่วไป (ผช.เจ้าหน้าที่ประปา) หมู่ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน 2564    28 ต.ค. 2564 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างคนงานทั่วไป (ผช.เจ้าหน้าที่ประปา) เดือนพฤศจิกายน    28 ต.ค. 2564 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4,924