หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)