หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พนมเศษ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 5 มี.ค. 2567 ]  อ่าน : 26  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 5 มี.ค. 2567 ]  อ่าน : 25  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 5 มี.ค. 2567 ]  อ่าน : 24  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 28  
 
กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 30  
 
แนวทางการปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม [ 20 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 22  
 
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
มาตรฐานทางจริยธรรม [ 20 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ [ 31 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
มาตรการที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน [ 20 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ [ 9 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 20 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 10 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรม [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
(1)