หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นางนิสา​ ใจเอื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมเศษ
นางสาวกนกวรรณ ญาวงศ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว
เขาพนมเศษที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อขาว
เจ้าแม่กวนอิม
องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมเศษ
อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
1
2
3
 
 
 
 
 
ตำบลพนมเศษมีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 11 หมู่บ้าน (ยกเว้นพื้นที่บางส่วนที่อยู่นอกเขตบริการไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์)
 
 
 

ตำบลพนมเศษมีระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,4,7,9
 
 
 

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 4 แห่ง